ADVOKÁTNÍ KANCELÁŘ KONEČNÝ OLOMOUC

Vítám Vás na stránkách naší advokátní kanceláře ....


Věřím, že tyto stránky Vám umožní pohodlně získat dostatečné informace o naší advokátní kanceláři a poskytovaném právním poradenství a právních službách.....

Pokud máte zájem o právní služby , právní servis , právní poradenství nebo nějakou informaci potřebnou pro své rozhodnutí na našich stránkách právní kanceláře nenajdete, můžete nás samozřejmě kontaktovat. Právníci naší advokátní kanceláře jsou připraveni pomoci Vám s řešením Vašich právních problémů. Pokud nám při prvním kontaktu sdělíte požadovanou právní problematiku, bude Vám již na první poradu vybrán právník, který se na danou oblast práva specializuje.

Advokát Petr Konečný poskytuje právní služby od roku 1995. Advokátní kancelář (advokátní poradna) byla založena v roce 1998, od 1.1.2012 vzhledem k nárustu agendy jsme přešli na novou právní formu advokátní kanceláře dle zákona o advokacii , a to ADVOKÁTNÍ KANCELÁŘ KONEČNÝ s.r.o. se sídlem Olomouc. Poskytujeme komplexní právní služby ( právní poradenství , právní servis , právní firma ) podle aktuálních potřeb klientů, a to nejen se znalostí práva a právních postupů, ale i místního a společenského prostředí, což platí zejména pro advokátní kancelář Olomouc. V našem týmu jsou právníci, advokáti, kteří se specializují na jednotlivé oblasti práva - každý právník je současně také specialista na některý z oborů práva - podle Vašich požadavků s využitím svých odborných znalostí a zkušeností řeší zadanou věc, včetně zastoupení před soudem či jiným státním orgánem, při obhajobě či u jednání s protistranou. Na řešení zadaného problému, zejména ve složitějších případech, spolupracuje určený právník spolu s dalšími právníky advokátní kanceláře s využitím výhod práce v týmu více právníků, což je jistě přínosem pro klienta, neboť navržené řešení již není názorem pouze jednoho právníka či jednoho z právníků, ale výsledkem společné práce. Rozsah poskytovaných právních služeb advokátní kanceláří samozřejmě zahrnuje občanské právo, obchodní právo, trestní právo, "rozvodové" právo ( rozvodový právník ) , ale i celou řadu dalších právních odvětví a specializací.

Budeme se snažit Vašim požadavkům vyhovět a věřím, že společně najdeme právní řešení....

Těším se na případnou spolupráci a přeji Vám hezký den.

za celou advokátní kancelář

Petr Konečný , advokát


ADVOKÁTNÍ KANCELÁŘ OLOMOUC